Kontakt

Kanceláriu a výrobú máme na:

Istrijská 20
84107 Bratislava

Fakturačné údaje

bkstudio, spol. s r.o.
Uhrovecká 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 623 926
DIČ: 202 401 2562
IČ DPH: SK202 401 2562

Zákaznícka podpora

e-mail: topgift@topgift.sk
telefón / whatsapp: +421 907 320 372

Bankové spojenie

FIO Banka
IBAN: SK8883300000002801477043
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170

Napíšte nám