Kontakt

eshop topgift.sk prevádzkuje:

bkstudio, spol. s r.o.
Uhrovecká 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

topgift@topgift.sk
+421 907 320 372

IČO: 47 623 926
DIČ: 202 401 2562
IČ DPH: SK202 401 2562

Číslo účtu: 401 992 4455 / 7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK6175000000004019924455

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170

Napíšte nám